Odabir elemenata sustava započinje određivanjem parametara prostora.

Ovisno o veličini, namjeni te posebnim zahtjevima određujemo koja je vrsta i količina opreme potrebna.